Monday, May 28, 2018

నటరత్న...

నటరత్న - Ink and Watercolors on Paper

"ఆత్మ కీ గౌరవం ఉంటుందనీ...ఉండాలనీ
అది మన తెలుగు వాడికొకింత ఎక్కువేననీ
తెలుగుజాతి ఉనికి దశదిశలా చాటి చెప్పిన
అన్నగారి జన్మదినం..తెలుగువారి సంబరం"
- గిరిధర్ పొట్టేపాళెం

A tribute to my childhood Telugu Hero, Sri N.T. Rama Rao Garu on his birthday that the whole Telugu people proudly remember.

Admire good people with no boundaries!
Happy Painting!

"All I required to be happy was friendship and people I could admire." - Christian Dior

Details
Title:  నటరత్న......
Mediums: Ink and Watercolors on Paper
Inspiration: Childhood Hero, Passion for Arts...
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook, 75 lb/110 gm2 Acid-free Paper

Sunday, May 27, 2018

నీవు లేక వీణా..పలుకలేనన్నదీ...

నీవు లేక వీణా..పలుకలేనన్నదీ...Ink and Watercolors on Paper
Never quit from doing anything close to your heart. If you quit, you are not quitting from what you are doing, nut you are quitting from your heart!

This is a sketch turned into a mini-painting, all imagination...inspired by Telugu Song from the movie Doctor Chakravarty.

"It's always too early to quit." - Normal Vincent Peale

Details
Title:  నీవు లేక వీణా..పలుకలేనన్నదీ......
Mediums: Ink and Watercolors on Paper
Inspiration: Song from Telugu Movie , Doctor Chakravarty Passion for Arts...
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook, 75 lb/110 gm2 Acid-free Paper

సుక్కల సీర కట్టుకున్న ఎన్నెల లాగ...

సుక్కల సీర కట్టుకున్న ఎన్నెల లాగ...Ink and Watercolors on Paper
As time moves forward minutes to hours, hours to days, days to weeks to months to years...changes happen in life. Places around us change, people in our life change, our priorities change, interests change...and the list goes on. One thing that doesn't change with time is Passion. If it changes it is not Passion.

Once again, this sketch is based on a still from the Telugu movie Rangasthalam. and is the fifth one in this series. I did four earlier from this great Telugu movie which inspired me so much.

"There are many ways of going forward, but only one way of standing still."
- Franklin D. Roosevelt

Details
Title:  సుక్కల సీర కట్టుకున్న ఎన్నెల లాగ...
Mediums: Ink and Watercolors on Paper
Inspiration: The Telugu Movie: Rangasthalam, Passion for Arts...
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook, 75 lb/110 gm2 Acid-free Paper

Saturday, May 19, 2018

ఎంత సక్క గున్నావే...

ఎంత సక్క గున్నావే...Ink and Watercolors on Paper
As I finish it today, I recall, the actual pencil sketch I did was a month ago, on Apr 13, 2018 when I landed in Chennai International Airport where I had 2 hours of waiting time to meet my sister Indira who was also coming from U.S. on the same day. Though it was a hectic two-week trip, I am glad I carried my sketch book along with me. Except that time in the AirPort I never got any time to open my sketch book.

Once again, this sketch is based on a still from the Telugu movie Rangasthalam. I did three more earlier from the great movie of this time of that age.

Any achievement involves great efforts and requires time as well. I am happy to spend time constantly on my passion as time goes on. I am hoping, a day will come in my life where my passion makes me feel not just happy, but also great...

"All great achievements require time." - Maya Angelo

Details
Title:  ఎంత సక్క గున్నావే...
Mediums: Watercolors on Paper
Inspiration: The Telugu Movie: Rangasthalam, Passion for Arts...
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook, 75 lb/110 gm2 Acid-free Paper

Sunday, May 13, 2018

The Present...

Lord Ganesha - Ink and Watercolors on Paper
Based on a Gift by my sister Chinni
Every day is a gift, a present given to us. But in order to take it, we need to accept it. We only accept it when we actually love it, live in it, and live in it with peace and happiness. Both Peace and Happiness lie within us, cannot be given or taken away by anybody. Any given (to)day needs to be wrapped with Peace and Happiness to turn it into Present. Then only the present becomes a gifted-day.

Thanks to this thoughtful Gift by my sister Chinni on my recent trip to India. A gift that I loved and which turned my today into a present!

"Yesterday's the past, tomorrow's the future, today is a gift. That's why it's called the present."
- Bil Keane

Details
Title: Lord Ganesha
Mediums: Watercolors on Paper
Inspiration: A thoughtful gift by my sister Chinni
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook, 75 lb/110 gm2 Acid-free Paper

Saturday, May 12, 2018

మహానటి...

"మహా నటి" సావిత్రి

"మహా నటి" అన్న తెలుగు పదానికర్ధం
"సావిత్రి" అనే అందమైన అభినయం.

Details
Title: "మహా నటి" సావిత్రి
Mediums: Pencil on Paper
Inspiration: Her True Story Book "మహా నటి" సావిత్రి వెండితెర సామ్రాగ్ని ...
Size: 8 1/2" x 11" (21.5 cm x 28 cm)
Surface: Sketchbook, Acid Free Paper

Sunday, May 6, 2018

శ్రీ చెల్వ పిళ్ళ బుక్ సెంటర్, ట్రంక్ రోడ్, కావలి...

కావలి "చెల్వపిళ్ళ" బుక్ షాపు, అప్పుడూ ఇప్పుడూ అదే లుక్కు 

చెల్వ పిళ్ళ - "కావలి" పట్టణంలో లో ఈ పేరు తెలీని వాళ్ళు చాలా కొద్ది మందే ఉంటారు. వుంటే గింటే ఆ కొద్ది మందీ ఎప్పుడూ పుస్తకమో పెన్నో పట్టని వాళ్ళై ఉంటారు.

1976 లో నాన్న ఉద్యోగరీత్యా కావలి పట్టణాని కి తరలి వచ్చిన కొత్తల్లో గోపాల్రావు సార్, పద్మావతి మేడమ్ ల బడి "విద్యాభారతి(పేరుకు తగ్గట్టు నిజంగానే ఎందరో కావలి విద్యార్ధుల్ని తీర్చిదిద్దిన సరస్వతి నిజ స్వరూపం)" లో శేషమ్మ అయ్యవారమ్మ క్లాస్ లో అన్ని పరీక్షల్లోనూ ఫస్ట్ మార్కుల్తో రోజూ "రీము"ల కొద్దీ పేపర్ల పై పరీక్షలు రాసే రోజుల్లో నాకూ చెల్వపిళ్ళ అంటే బొత్తిగా తెలీదు. ఎందుకంటే పెన్నూ, పేపరూ వగైరాలన్నీ నాన్న, అమ్మే చూసుకునే (చూసి కొనే) వారు. ఆ తర్వాతి సంవత్సరంలోనే తాలూకా, జిల్లా లెవెల్ లో జరిగిన రెండు పోటీ పరీక్షల్లోనూ నేను నెగ్గటం, నెగ్గిన వెంటనే "ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గురుకుల విద్యాలయం, కొడిగెనహళ్ళి, హిందూపురం, అనంతపురం జిల్లా" అనే మారుమూల సుదూర ప్రాంతానికి కి ఓ చిన్న సూట్కేస్ లో నా చిన్ని ప్రపంచాన్నంతా నీట్ గా మడతలు పెట్టి, అక్కడ నా కాట్ నాకే ఉంటుందనీ, నా అన్నం గిన్నె నేనే కడుక్కోవాలనీ, పుస్తకాలూ, బట్టలూ, వస్తువులన్నీ ఎప్పుడూ నీట్ గా జాగ్రత్తగా సర్ది పెట్టుకోవాలనీ, అన్నం మెత్తగా అయితే తినకుండా ఉండొద్దనీ, ఒకవేళ మెత్తగా అయినా తినే అలవాటు చేసుకోవాలనీ, రోజూ శుభ్రంగా స్నానం చేసి కొబ్బరినూనె పెట్టుకుని తల దువ్వుకుని పౌడర్ రాసుకోవాలనీ, ఇంటిమీద దిగులు పెట్టుకోకూడదనీ... ఇంకా ఎన్నెన్నో జాగ్రత్తలు నేర్పించి మరీ నన్ను పంపించిన నాన్న, తొమ్మిదేళ్ళ తెలిసీ తెలియని వయసులో చేరేది ఐదవ తరగతే అయినా అదేదో కలక్టర్ కోర్స్ లో చేరుతున్నంత సంబరంతో ఎరుగుకుంటూ వెళ్ళిన నేనూ...ఆ వెను వెంటనే అందర్నీ కాకున్నా, నన్నొక్కడ్నీ లైఫ్ లో అప్పుడే సెటిల్ చేసేసి ఏదో అర్జంట్ పని ఉందంటూ మా జీవితాల్లో పెనుతుఫాను సృష్టించి నాన్న ని దేవుడు తనతో తీసుకెళ్ళి పోవటం అన్నీ చక చకా జరిగి పోవటంతో, ఆ తర్వాత శలవులకి వచ్చినప్పుడల్లా నా పెన్నూ, నా పుస్తకం నాకన్నా ఒక్క సంవత్సరమే పెద్ద అయిన అన్న సాయంతో నేనే చూసుకోవాల్సిన టైమ్ పదకొండేళ్ళ ప్రాయంలోనే ముంచుకొచ్చేసింది. మొదటిసారెపుడెళ్ళానో సరిగా గుర్తులేకున్నా అప్పుడే బహుశా ఎప్పుడోకప్పుడు "చెల్వ పిళ్ళ" కి ఏ పెన్నో, పెన్సిలో, రబ్బరో కొనుక్కోటానికనెళ్ళుంటా.

తర్వాత పరీక్షలు రాసేసి శలవులకి వచ్చినప్పుడల్లా కావలి లో మేముండే పెంకుటింట్లో కుర్చీ లో కూర్చునో, మరీ ఏండ ఎక్కువైతే పైన కూర్చుంటే తలకి తగిలే నారాయణవ్వ తాటాకుల వసారాలో చల్లని నాపరాయి అరుగు మీద కూర్చునో, లేదా అక్కడే ఎప్పుడూ ఎత్తి పెట్టి ఉండే నులక మంచం వాల్చుకుని దానిపైన  కూర్చునో గంటల కొద్దీ బొమ్మలేసుకుంటూ నాకంటూ ఓ బొమ్మల లోకం మెల్లిగా రూపుదిద్దుకోసాగింది. పోను పోనూ నా బొమ్మల నాణ్యత పెరుగుతూ నాసిరకం నోటు పుస్తకాల కాగితాలు దాటి అన్న "బయాలజీ" రికార్డుల్లో ఒకవైపు వాడగా రెండో వైపు ఖాళీగా ఉండే కొంచెం మందమైన పేపర్ ని కూడా ఎక్కి దాటేసి ఇంకాస్త మంచి పేపర్ పైకెక్కాలని చూస్తున్న రోజుల్లోనే ఒకసారి- "మంచి డ్రాయింగ్ పేపర్ కావాలండీ" అంటూ చెల్వపిళ్ళ షాప్ కెళ్ళిన ఆరోజింకా గుర్తే. ఆ షాపు ఓనర్ ఎంతో నెమ్మదస్తుడు.

"ఇదుగో బాబూ...ఇది చూడు బాబూ...ఇదుగో ఇదీ...మరిదీ..." అంటూ ఎన్ని చూపెట్టినా నచ్చని నేను చివరికి
"మా పెద్దమామయ్య ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లో ఒకటి చూశా అండీ...అలాంటిది కావాలి" అంటే
"ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లోనా, దేనికి వాడ్తారదీ"
"పెళ్ళి కార్డులకి...తిక్ గా... చాలా తెల్లగా ఉంటుంది"
"ఓ అదా...దాన్ని ఐవరీ బోర్డ్ అంటారు బాబూ, చాలా మంచి పేపర్"  అంటూ లోపల్నుంచి ఓ పేపర్ చుట్ట తెచ్చి అందులోంచి ఓ షీట్ తీసి బల్లపై పరిస్తే, ఆ బల్లంత వెడల్పాటి ఆ పేపర్ చూసి విప్పారిన నా మొహం...
"ఆ ఇదేనండీ" అంటూ కొని ఆనందంగా ఇంటికెళ్ళిన నాకు ఆరోజే ఎందుకో నాకా షాప్ ఓనర్ పైన భలే గురి కుదిరిపోయింది. ఇంకెప్పుడు ఏ డ్రాయింగ్ మెటీరియల్ కావాలన్నా వెళ్ళిపోయి ఆయన్నడిగి అన్నీ కొనుక్కుని తెచ్చుకుని నా లోకంలోకెళ్ళిపోయే వాడిని.

ఇంకాస్త పెద్దయ్యాక ఇంజనీరింగ్ చేసే రోజుల్లో డ్రాయింగ్ దాటి "పెయింటింగ్" పైకెళ్ళిపోయింది మనసు. విజయవాడ లో పటమట లోని ఎన్ని బుక్ షాపుల్లో అడిగినా దొరకని వాటర్ కలర్ రంగులు, ఎట్టా అని దిగులు పెట్టేసుకున్న మనసూ...

మళ్ళీ శలవులకి ఇంటికి వ్చచ్చినప్పుడు మన "చెల్వపిళ్ళ" కెళ్ళి "వాటర్ కలర్స్ ఉన్నాయాండీ" అంటూ నిలబడితే "బిళ్ళలు, బాటిల్స్ ఈ రెండిట్లో ఏది కావాలో చూడు"  అంటూ ఒక బిళ్ళల పెట్టె, చిన్న క్యామెల్ పోస్టర్ కలర్స్ బాటిల్స్ (6 కలర్స్) సెట్టూ తెచ్చి నా ముందు పెట్టిన ఆ షాప్ ఓనర్ ఆ సమయంలో సరిగ్గా...ఎంతో కాలం గా తపస్సు చేస్తే ప్రత్యక్షమై "ఏం వరం కావాలి కోరుకో భక్తా!" అంటే "మంచి వాటర్ కలర్స్ సెట్ కావాలి, స్వామీ" అనగానే తథాస్తు అంటూ చేతిలో పెట్టే దేవుడి లా కనిపించాడు. తర్వాత నేను ఇండియా లో ఉన్నంత కాలం ఆ షాపూ, ఆ షాపు ఓనరూ నా బొమ్మల లోకానికి ఎంతో దగ్గరయ్యారు. ఆయన చేతులమీదుగా ఆ షాప్ లో కొన్న పేపర్ లూ, కొన్ని క్యామెల్ వాటర్ కలర్సూ, కొద్దిగంటే కొద్దిగానే అక్కడే దొరికిన బ్రష్ లూ వీటితో ఎన్ని బొమ్మలు వేసుకున్నానో...అన్నీ పదిలంగా దాచుకుని నాతో US కీ తెచ్చుకున్నాను.

పదిహేనేళ్ళ క్రితం కావలి నుండి అమ్మ వాళ్ళు నెల్లూరు కెళ్ళిపోవటం, నేనూ ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడప్పుడూ కావలికి వెళ్ళినా ఆ షాప్ కి వెళ్ళలేకపోవటం చాలా కాలం గా నా జీవితం లో కొరతగానే ఉండిపోయింది.

అనుకోకుండా ఈ మధ్య పెళ్ళికి నెల్లూరు వెళ్ళటం, పెళ్ళికి ముందు "మ్యూజికల్ నైట్" కావలిలో పెట్టుకోటం, ఆ హోటల్ "చెల్వపిళ్ళ" షాపుకి దగ్గరే కావటం, నేను ఆరోజు ఆ ఫంక్షన్ కి వెళ్తే ఇంకా అందరూ రావటానికి కాస్త టైమ్ ఉండటం, ఆ కాస్త సమయంలో "చెల్వపిళ్ళ" షాప్ చూడాలని నా మనస తహ తహలాడటం తో, ఒక్కడినే నడుచుకుంటూ ఆ షాప్ చూడాలని బయల్దేరా.

వెళ్తుంటే..."షాప్ ఇంకా ఉంటుందా? ఉంటే ఎలా ఉంటుందీ? ఆ ఓనర్ ఇంకా ఉంటాడా? లేదా ఆయన పిల్లలు షాప్ నడుపుతుంటారా?" ఇలా రకరకాలుగా ప్రశ్నించే నా మది...ఏదో తెలీని ఫీలింగ్ తో  ఆ షాపు చేరిన నాకు, అప్పటిలానే ఎప్పుడూ నలుగురైదుగురితోనే కిటకిటలాడే అదే షాపూ(బయట నలుగురైదుగురికన్నా ముందు వరసలో పట్టరు), అందరికీ ఎంతో ఓపిగ్గా అడిగినవి లోపలి నుంచి ఒకరిద్దరు అక్కడ పనిచేసే అబ్బాయిల్తో తెప్పించి ఇచ్చే అదే షాపు ఓనరూ కనిపించటంతో భావోద్వేగాల్లో మునిగిన నా మనసు...

ఇది కలా నిజమా అనుకుంటూ ఒక పక్కగా నిలబడ్డ నన్ను చూసి ఆ ఓనర్ "మీకేం కావాలీ" అనగానే "వాళ్ళకేం కావాలో చూడండి, నాకు కొంచెం మీ టైమ్ కావాలి" అని కొంచెం రద్దీ తగ్గాక దగ్గరికెళ్ళి నవ్వుతూ నావైపుకేసి చూసిన ఆ ఓనర్ తో...
"ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం రెగ్యులర్ గా మీ షాప్ లో డ్రాయింగ్ మెటీరియల్ కొంటుండే వాడిని. మళ్ళీ చాలా కాలానికి ఇటువైపు వచ్చాను. నాకు మీ చేతుల మీదుగా ఒక మంచి పెన్ను కావాలండీ, అది మీ చేత్తో మీరే తీసి నాకివ్వాలి" అన్నా.
వెంటనే "తప్పకుండా, మీరిప్పుడెక్కడుంటారు సార్" అంటూ ఎంతో వినయం గా ప్రశ్న.
"అయ్యో నన్ను సార్ అనకండి, బాబూ అంటే చాలు, నేనిప్పుడు US లో ఉంటానండీ"
"అనుకోకుండా ఇటొచ్చాను, మిమ్మల్నీ మీ షాపు నీ చూడాలనే కోరికతో ఇక్కడికొచ్చా, మీరు అప్పుడెలా ఉన్నారో ఇప్పుడూ అదే చిరునవ్వు, అంతే వినయం అలానే ఉన్నారు. ఏం మారలేదు. అప్పట్లో యంగ్ గా ఉండేవారు, ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళయి పోయారు."
మళ్ళీ వినయంతో కూడిన చిరునవ్వే సమాధానం.
ఇంతలో ఆ పక్కనే ఉన్న ఒకాయన, "మీరు ముప్పై ఏళ్ళ క్రితమే, నేనాయన్ని నలభై ఐదేళ్ళుగా ఎరుగుదును, ఆయన అప్పుడూ ఇప్పుడూ అలానే ఉన్నారు" అనగా మళ్ళీ అటువైపునుంచి చిరునవ్వే.
"అవునండీ ఆయనేం మారలేదు" అని నేను...
"అప్పుడు రేనాల్డ్స్ పెన్ను ఎక్కువగా మీదగ్గర కొనే వాడిని, ఇప్పుడు ఏం ఉన్నాయో తెలీదు మీరే చూసి మంచి పెన్ను ఇవ్వండి" అన్నా.
"అలాగే, మంచి పెన్నే ఇస్తానండీ" అంటూ ఒక చిన్న ప్యాక్ లోంచి ఓ పెన్ను తీసి, దాని క్యాప్ తీసి, ఓ పేపర్ పైన "శ్రీ రామ జయం" అని రాసి టెస్ట్ చేసి మరీ నా చేతికిస్తుంటే...
"చాలా సంతోషం అండీ" మీ చేత్తో రాసిన ఆ "శ్రీ రామ జయం" ఫొటో తీసుకుంటాను.
"అలాగే అండీ, అందిరికీ అయనే కదండీ ఎప్పుడూ రక్ష" అని నవ్వుతూ ఆయన...
"మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మిమ్మల్నీ ఒక ఫొటో తీసుకుంటానండీ, గుర్తుగా" అన్నా.
"అలాగే" అంటూ (వయసు పైబడి, కొద్దిగా వంగిన భుజంతో ఎంతో వినయంగా నవ్వుతూ) నిలబడ్డ ఆయన్ని ఫొటో తీసుకుని...
"అలాగే మీ చేత్తో ఒక మంచి పెన్సిల్ కూడా కావాలండీ" అన్నా.
"తప్పకుండా అండీ" అంటూ ఆయన వెనక్కి తిరిగి పెన్సిల్ తీస్తుంటే....
"అప్పుడు అప్సర, నటరాజ్ అని రెండు పెన్సిల్స్ ఉండేవి, బ్లూ రెడ్ కలర్స్ లో" అన్నా.
"ఇప్పుడూ అవే ఉన్నాయండీ, అవే మంచి క్వాలిటీ కూడా. అయితే వేరే రంగులో వస్తున్నాయి" అంటూ ఒక పెన్సిల్ కూడా తీసిచ్చిన ఆయన చేతుల మీదుగా అవి తీసుకున్న ఆ మధుర క్షణాలు ఎప్పటికీ నా మదిలో పదిలం!

"మీ పేరు అప్పుడు నాకు తెలీదండీ, తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఎప్పుడూ చెయ్యలేదు, ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలనుంది" అన్నా.
"లక్ష్మీ నారాయణ అండీ" అంటూ ఎంతో వినయమైన మాట.

"మళ్ళీ ఇన్నిరోజుల తర్వాత మీ చేతుల మీదుగా ఒక పెన్, ఒక పెన్సిల్ తీసుకోవటం ఎంతో సంతోషంగా ఉందండీ, మీరెప్పటికీ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటాను, ఉంటానండీ" అన్నా.
"తప్పకుండానండీ" అంటూ నవ్వుతూ నిలబడ్డ ఆయన ముఖం లోని ఆ నవ్వు తృప్తిగా చూసుకుని ఆనందంగా బయల్దేరిన నా మది నాతో...

"చాలా సంతోషం రా, ఇంత కాలానికి నీ కోరిక తీరింది. కాలంతోపాటు ఎంతో మారిపోయిన ఈ ప్రపంచంలో మారని నీ మనసే కాదు, చెల్వపిళ్ళ ఓనరూ, అదే ఆ లక్ష్మీ నారాయణ గారూ, ఇదే నీ చిన్నప్పటి కావలి లో అలానే ఉన్నారు, ధన్యం" అని లోపల అంటుంటే తృప్తిగా ఫంక్షన్ హాల్ వైపు నడిచిన ఆ మధురక్షాణాల్నీ, ఆ సాయంత్రాన్నీ ఎప్పటికీ నా మదిలో పదిలం గా దాచుకుంటాను...

"చెల్వపిళ్ళ లక్ష్మీ నారాయణ గారు" పది కాలాలపాటు చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, ఆయన చేతుల్తో ఇచ్చిన డ్రాయింగ్ మెటీరీయల్ తో రూపుదిద్దుకున్న నా చిన్ననాటి బొమ్మలూ, నేనూ ఎప్పటికీ ఆ(యన) వినయానికీ, ఆ చిరునవ్వుకీ కట్టుబడే ఉంటాం.

"మారిన కాలంతో మనుషులు మారిపోయినా, దూరమైపోయినా, వేరైపోయినా, వారు మిగిల్చిన జ్ఞాపకాల్ని గుర్తు చేసుకుంటూ జీవించే మనసులు మానవత్వానికి ప్రతిరూపాలు" - గిరిధర్ పొట్టేపాళెం

* * * *

కాలం మరినా మారని అదే వినయం, అదే చిరునవ్వూ...
కావలి "చెల్వపిళ్ళ షాపు ఓనరు" శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ గారు

"శీ రామ జయం" అంటూ పెన్ను టెస్ట్ చేస్తూ రాసిన
"లక్ష్మీ నారాయణ" గారి చేతి వ్రాత...నాకోసం...నాకెంతో ప్రత్యేకం 

కావలి "చెల్వపిళ్ళ" బుక్ షాపు ఓనరు "లక్ష్మి నారాయణ గారి" చేతులమీదగా
ముచ్చటపడి ఇన్నేళ్ళకి మళ్ళీ కొనుక్కున్న పెన్నూ, పెన్సిలూ...అపురూపం

నా బొమ్మలు ఊపిరి పోసుకున్న స్థలం
ఈ పెంకుటిల్లుని ఆనుకుని రైట్ సైడ్ అదే లుక్ తో ఉండే ఇల్లు
(ఇప్పుడు సపరేట్ అయి పోయి కొద్దిగా Sun Light పడుతూ
Photo లో కొంచెం కనిపిస్తున్న మిద్దె గా మారిపోయింది)

Saturday, May 5, 2018

Dedicated with Love...

Dancing Krishna - Oil On Canvas (Framed)

Few years ago, a professional quality Oil Painting was just an impossibility for me. Now, this framed Oil Painting of Dancing Krishna makes me feel proud as it found it's new home, my own brother, Sridhar's home in Nellore, India.

When my brother expressed interest to have one of my Oil Paintings at his home, the only finished Painting I had was this and I promised I would give it to him. I am so happy that I made efforts and took this along with me on my recent trip to India. This is in fact, my second finished Oil Painting. The first one recently secured it's place on a wall at my own home in Sharon, MA, US.

Indian Classical dance has been the subject that I did more Paintings on than any other. Lord Krishna, also known by my name Giridhar has been my childhood hero in many stories told by my Grandma (Baamma) who was also a devotee of Lord Krishna. When I got my first job and started earning, I asked my Baamma what was one thing that she would like to get from me. All she asked for was an Idol of Lord Krishna. I didn't fulfill her wish. The sweetest person in my life, my Baamma who was the very first person in my life to notice me drawing a crow with a chalk on the floor at the age of 2 years, and used to recollect with me that first drawing of mine whenever she saw me drawing in my teenage, is physically no more with us. She is living in our Hearts with us.

This Painting is now living in the Living Room at my brother's home in Nellore. Also, there are many souls of the past, the present and the future living in it.
* * * *
With Baamma and Anna (1993)
Dear Baamma,
I couldn't buy you an Idol of Krishna you had asked for. But, I dedicate this Painting of Lord Krishna to you, done by your Govardhan Giri, with all the love and respects from the bottom of my heart & tears in my eyes for all you did for us, and your life you dedicated to us for giving us a better future. The future became present and now you are not there with us in it. We now live in it, with many comforts that are nothing but direct results of your life dedicated to us and sacrifices you made  for us.
Miss you so much!
With Love
Govardhan Giri

Krishna at the framing shop in Nellore
At the Framing Shop next to Narthaki Theatre in Nellore.
Interestingly it was surrounded by framed Hindu Gods' pictures.
Also, dramatically captured my image reflection in the mirror,
taking a picture with my phone.
I got it framed in Nellore, India, my native place. A very talented boy who was framing pictures in just a matter of minutes by sitting on the floor with hardly any tools, did a fantastic job by making a museum-quality-frame for this Painting. It costed a fraction of money that I usually spend in US for a similar quality of material and Craftsmanship. India has no shortage of talent in any field in any given era of times.

"The dedicated life is worth living. You must give with your whole heart" - Annie Dillard