Sunday, November 28, 2021

"స్పందన"...

"స్పందన"
Oil on Canvas (16" x 20")

నా చిన్న నాటి మిత్రుడు "మల్లయ్య" కి పువ్వులన్నా, ప్రకృతి అన్నా, కళలూ, సాహిత్యం అన్నా ఎంతో ఇష్టం. వీటిని ఇష్టపడే, ఇవంటే స్పందించే హృదయాలన్నిటినీ ఒకచోట చేర్చి రోజూ ఎన్నో ఆహ్లాదకర విషయాలు తెలుసుకుంటూ, పంచుకుంటూ, ఆహ్లాదంగా సాగిపోయేదే "స్పందన" వాట్సప్ గ్రూప్. 

అందులో ఒకరోజు మల్లయ్య తన ఇంట పూలకుండీలో విరబూసిన పువ్వులని ఫొటో తీసి పెడితే "చాలా బాగుంది మల్లయ్యా" అన్న నా స్పందనకి ప్రతిస్పందిస్తూ "ఇది పెయింటింగ్ వెయ్యి గిరీ" అని అడిగిన మాట ప్రేరణగా, గుర్తుగానూ వేసిన "ఆయిల్ పెయింటింగ్" ఇది. ఒక గంట అవుట్ లైన్స్, ఇంకో ఐదారు గంటల పెయింటింగ్ పని. నేను అత్యంత త్వరగా పూర్తి చేసిన కొద్ది ఆయిల్ పెయింటింగ్స్ లో ఇదీ ఒకటి.

ఆర్ట్ కూడా పువ్వులంత సున్నితమే. ప్రకృతికి స్పందించే గుణం ని పుణికి పుచ్చుకున్న పువ్వుల్లా, ఆర్టిస్ట్ కీ భావనలకి స్పందించే గుణమే ఎక్కువ. మా "స్నేహ స్పందన" ల గుర్తుగా అతిత్వరలోనే ఈ పెయింటింగ్ ని ఫ్రేమ్ చేసి "మిత్రుడు మల్లయ్య" కి నా చేతులతోనే ఇచ్చే రోజు కోసం ఎదురు చూస్తూ...

"స్పందించే హృదయం ఉంటే ఆహ్లాదం తనంతట తనే వెతుక్కుంటూ వస్తుంది." - గిరిధర్ పొట్టేపాళెం

Details 
Title: స్పందన
Reference: Picture by my friend Mallaiah
Mediums: Oil on Canvas
Size: 16" x 20" (41 cm x 51 cm)

Saturday, September 25, 2021

బాలు గారి దివ్య స్మృతిలో...

 
Ink & Watercolors on Paper

అమృతం మాత్రం తమవద్దుంచుకుని 
బాలు గానామృతాన్ని మనకొదిలేశారు
అ దేవతలూ దేవుళ్ళూ.....పాపం!

బాలు గారి దివ్య స్మృతిలో ఒక సంవత్సరం...

Details 
Mediums: Ink Pen & Watercolors on Paper
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook 75 LB

Sunday, August 22, 2021

ఎంత ఎదిగిపోయావయ్యా...

Watercolors on Paper (8.5" x 11")

అభిమానానికి కొలమానమూ, కాలమానమూ రెండూ ఉండవు.
ఎవరినెప్పుడెంతగా అభిమానిస్తామో ఒక్కోసారి మనకే తెలీదు.
కొందరు మనకేమీకాకున్నా వారిపై అభిమానం చెక్కుచెదరదు.
చెదిరితే అది అభిమానం కానే కాదు!

మననభిమానించే ఒక్క మనసుని పొందగలిగినా మన జన్మ సార్ధకం అయినట్టే.
అలాంటిది కోట్లకొద్దీ అభిమానుల్ని పొందగలిగితే అతను "చిరంజీవి" గా ఉన్నట్టే.

"చిరంజీవి" స్వయంకృషి తో ఎక్కిన తొలిమెట్టు నుంచీ ప్రతిమెట్టునీ చూసిన అభిమాన తరం మాది.
ప్రతి స్టార్ కీ అభిమానులున్నా మంచి మనసున్న "మెగా స్టార్" కే మెగాభిమానులుంటారు.

"చిరంజీవి"...
ఎంత ఎదిగిపోయావయ్యా!
ఎందరి గుండెల్లో ఒదిగిపోయావయ్యా!!
దేవుడనే వాడొకడుంటే
దీవించక తప్పదు నిన్ను!!!

"మెగా చిరంజీవి" కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు!
 
Details 
Mediums: Ink Pen & Watercolors on Paper
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook 75 LB

Sunday, July 4, 2021

The Glory of Simplicity...

Watercolors on Paper (8.5" x11")
 
"Simplicity is the glory of expression." ~ Walt Whitman

Details 
Title: The Glory of Simplicity
Reference: A picture taken with permission
Mediums: Ink Pen on Paper
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook 75 LB

Discipline and Dedication...

 
Ballpoint Pen on Paper (8.5" x11")

"Discipline and Dedication" always go together. Talent should join these for its future.

మిత్రుడు మల్లయ్య ఈ బొమ్మకు తన మాటల్లో ఇచ్చిన భావ"స్వ"రూపం...

తన మదిలో
ఏవేవో భావాల
అనుభవాల
అనుభూతుల
జడివాన..
ప్రవహిస్తోంది
పెదవులగుండా
ముసి ముసి
నవ్వులలోన....

"Talent is nothing without dedication and discipline, and dedication and discipline is a talent in itself."
~ Luke Campbell

Details 
Reference: Picture of Karronya
Mediums: Ink Pen on Paper
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook 75 LB

Sunday, June 13, 2021

Attitude of Talent...

 
Pen & Watercolors on Paper (8.5" x11")

Attitude of talent is creativity.

"Creativity is not talent but attitude." - Jenova Chen

Keep Creating!
Keep Painting!!

Details 
Reference: Picture of Baby Karronya
Mediums: Ink Pen on Paper
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook 75 LB

Sunday, June 6, 2021

A complete woman...

"A complete Indian Woman"
Pen & Watercolors on Paper (8.5" x11")
 
An Indian woman is only "complete" in Saree!

"Saree is the only garment that’s been in fashion for centuries." - ???

Happy Painting!

Details 
Reference: Picture of unknown  
Mediums: Ink Pen and Watercolors on Paper
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook 75 LB

Monday, May 31, 2021

డేరింగ్ & డాషింగ్ హీరో...

Portrait of Telugu Hero "Super Star Krishna" - on his Birthday!
Watercolors on Paper (8.5" x 11")

"హీరో" అంటే ఇలానే సాహసాలు చెయ్యాలి...అని "నాటి తరం" లో ఎన్నో సాహసాలు చేసి ఎవ్వరికీ అందని రికార్డులు, డేరింగ్, డాషింగ్ తో బాటు "అరుదుగా దేవుడిచ్చే మంచి మనసు" నీ తన సొంతం చేసుకున్న "హీరో కృష్ణ" అప్పుడూ, ఇప్పుడూ, ఎప్పుడూ "సూపర్ స్టారే"!

అభిమానానికెప్పుడూ కొలతలు లేవు, ఎల్లలు అసలే లేవు.
నా చిన్ననాటి జ్ఞాపకం, అభిమానం రెండూ కలిపి వేసిన ఈ బొమ్మ "మన సూపర్ స్టార్" పుట్టినరోజు నాడు "హీరో కృష్ణ" కి అంకితం!

ఇన్నేళ్ళు పట్టిందా ఈ బొమ్మ వెయ్యటానికి అనుకుంటూ...
ఇన్నేళ్ళకి అయినా వేశానన్న సంతృప్తి...
వెలకట్టలేనిది, ఏ కొలతలకీ అందనిది!

Happy Birthday!
Long live with good health, "Super Start Krishna"!!

Details 
Reference: Picture of Super Star Krishna (movie: అన్నదమ్ముల సవాల్)
Mediums: Ink Pen and Watercolors on Paper
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook 75 LB

Sunday, May 30, 2021

Keep smiling...

Keep smiling...(8.5" x 11")

Keep smiling !!

Details 
Reference: Picture of Karronya
Mediums: Ink Pen on Paper
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook 75 LB

Sunday, May 16, 2021

Practice Good...

 Ballpoint Pen on Paper (8.5" x 11") 

Be good, do good.
Get better at doing good.

"The only way Good can become Better is through constant practice of Good."
~ Giridhar Pottepalem

Happy Painting !
Happy doing Good!!

Details 
Reference: Picture of Karronya
Mediums: Ballpoint Pen on Paper
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook 75 LB

Saturday, April 3, 2021

కారుణ్యం...

"కారుణ్యం
Pen and Watercolors on Paper (8.5" x 11")  

వెలుగునీడల కదలిక దృశ్యం
నలుపుతెలుపుల కలయిక చిత్రం
కరుణమమతల మిళితం కారుణ్యం

Have a kind heart !
Happy Painting !!

Details 
Title: కారుణ్యం
Reference: Picture of Karronya
Mediums: Ink and Watercolors on Paper
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook 75 LB

Wednesday, March 31, 2021

Gentleman....

 
Portrait of Rithvik Pottepalem
Watercolors on Paper 8.5" x 11"  

A boy becomes a man by age. A man becomes a gentleman by his behavior and maturity.
A very "Happy Birthday" to my Son, a boy who becomes a Gentleman by all means!

Happy Birthday Rithvik!
Always be gentle and a Gentleman!!

Details 
Title: Gentleman...
Reference: Picture of my son Rithvik
Mediums: Ink and Watercolors on Paper
Size: 8.5" x 11" (21.5 cm x 27.9 cm)
Surface: Artist's Loft Sketchbook 75 LB